Разрешителни за вовземане или ползване на воден обект Смолян

Направи Vip

Проектиране на външни водопроводи, канализации и съоръжения към тях: водоеми, помпени станции, ПСОВ;
Проектиране на вътрешни В и К инсталации на сгради;
Схеми "В и К" към ПУП и ОУП;
Оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС);
Екологични оценки (ЕО);
Оценки за съвместимост на инвестиционни предложения и планове със защитени зони по НАТУРА 2000;
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО;
Уведомления за преценяване степента на въздействие върху защитени зони;
Програми за управление на околната среда;
Програми за управление на отпадъците;
Заявления за комплексни разрешителни;
Мониторинг на компонентите на околната среда;
Разрешителни за водоползване - риборазвъждане, спорт и отдих, промишлени нужди, напояване и животновъдство, охлаждане, битови нужди, хигиенни и др;
Разрешителни за ползване на воден обект -пресичане на водни обекти, изземване на наносни отложения (инертен материал), заустване на отпадъчни води, риборазвъждане, спорт и отдих и др.
Хидроложки проучвания;
Експертизи за възстановяване на околната среда за обекти засегнати от стихийни бедствия - наводнения;
Комплексна екологична експертиза със здравна оценка.

ОТСЛАБВАНЕ- www.teglo.hit.bg

ОТСЛАБВАНЕ- www.teglo.hit.bg

ОТСЛАБВАНЕ- www.teglo.hit.bg -Решете проблема с наднорменото тегло трайно, здравословно, без козметични дефекти (4-15кг./м.)- http://www.teglo.hit.bg ,e-mail: topteglo@yahoo.com ~СТУДИО ЗДРАВЕ ...

 
Добавено на: 2011.07.10 Регион: София

Курс козметика, маникюр, педикюр,ноктопластика и фризьорство

Обучения по козметика, маникюр, педикюр, ноктопластика и фризьорство в реално време. Курсовете се провеждат с цел изучаването на професията в обширен и изчерпателен план. Всестранна и пълна програма в реално време. Прецизен и то...

 
Добавено на: 2011.02.04 Регион: Пловдив
Лечебен масаж,Рейки,Кристалотерапия и Рудракшитерапия

Лечебен масаж,Рейки,Кристалотерапия и Рудракшитерапия

Рейки масаж,Класически масаж,Меден масаж,Шоколадов масаж,Хавайски масаж с вулканични камъни,Японски божествен масаж,Индийски енергиен масаж,Антицелулитни масажи с мед или шоколад,Кристалотерапия и Рудракшитерапия...

 
30 лв. Добавено на: 2011.01.22 Регион: София