Преводи и легализация - удостоверение за гражданско състояние за брак с чужденец, удостоверение за постоянен адрес (адресна регистрация)

Направи Vip

ПреводиВеликоТърново.com извършва официални писмени преводи и легализация на всички удостоверение за раждане, удостоверение за сключване на граждански брак, удостоверение за семейно положение, удостоверение за идентичност на имената, удостоверение за постоянен адрес (адресна регистрация), смъртен акт, удостоверение за гражданско състояние за брак с чужденец, свидетелство за съдимост, съдебно решение (за развод, регистрация на фирма), пълномощно (декларация от родител, декларация за идентичност на подпис), нотариален акт, банкова референция, медицинско свидетелство, имунизационен паспорт и други официални медицински документи, кръщелно свидетелство, свидетелство за църковен брак, диплома за средно или висше образование, академична справка или уверение от ВУЗ, трудов договор, удостоверения от Бюро по труда, Военно окръжие, НАП, НОИ, РУСО, КАТ, сертификати, учредителен акт на дружество, удостоверение от Търговския регистър, регистрация по БУЛСТАТ и т.н.

Велико Търново info@prevodivelikotarnovo.com 062592842 prevodivelikotarnovo Добавено на: 26.07.2011 Преглеждания: 192 () Добавяне в бележника
Турски  език- превод на технически текстове - София

Турски език- превод на технически текстове - София

Официални преводи на повече от 30 чужди езици от заклети преводачи на медицински експертизи, съдебни решения, дипломи, фактури, договори, тръжна документация, документи с техническа насоченост, нотариални актове, съдебни решения, ...

 
Добавено на: 2012.06.25 Регион: София
Официални преводи и легализация на документи - Пловдив

Официални преводи и легализация на документи - Пловдив

Официални преводи от "заклети" преводачи на и от над 20 езика! Легализация на документи във всички институции! Попълване на формуляри за кандидастване за ВИЗИ за чужбина; подготовка на комплекти с документи, необходими за кандидат...

 
Добавено на: 2012.05.28 Регион: за цялата страна
Преводач на свободна практика. Експресни преводи на английски език, общи и специализирани. Писмени и устни преводи.

Преводач на свободна практика. Експресни преводи на английски език, общи и специализирани. Писмени и устни преводи.

Преводач и преподавател по английски език на свободна практика с над 30г. професионален стаж. Извършва устни и писменни преводи в областта на литературата, икономиката, природните науки, технически преводи и преводи на спортна тер...

 
Добавено на: 2012.01.09 Регион: София