КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД-със задължения,пред фалит или несъстоятелност.

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД-със задължения,пред фалит или несъстоятелност.

INVESTCONSULT GROUP INC.-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения,със запор на дружествени дялове. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС ...

 
10 лв. Добавено на: 2014.09.22 Регион: за цялата страна
"КУПУВАМЕ" БИЗНЕС ... АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС ...

"КУПУВАМЕ" БИЗНЕС ... АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС ...

Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е с...

 
1 лв. Добавено на: 2014.08.28 Регион: за цялата страна
Експресна регистрация на фирма - 50 лв.! - 0888 55 83 41

Експресна регистрация на фирма - 50 лв.! - 0888 55 83 41

Юридическа кантора ТМ Легал Консултинг - консултации и експресна регистрация, пререгистрация, налагане на запори, апортни вноски и промени в обстоятелства по фондации, ООД, ЕООД, АД, ЕТ, ДЗЗД, КДА, прекратяване и ликвидация. ...

 
50 лв. Добавено на: 2014.08.22 Регион: София
INVESTCONSULT GROUP-Продажба на фирма-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.

INVESTCONSULT GROUP-Продажба на фирма-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.

INVESTCONSULT GROUP-ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!! Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС ...

 
Добавено на: 2014.05.17 Регион: за цялата страна
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ООД, ЕООД,ЕАД,АД,СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ. Прехвърлянето на дружествените дялове ООД ЕООД е по чл.129 .1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН не с...

 
Добавено на: 2014.05.13 Регион: за цялата страна
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. СЛЕД ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМАТА ОТ НАШИ СЪТРУДНИЦИ И ПАРТНЬОРИ,ОСВОБОЖДАВАМЕ СТАРИЯ УПРАВИТЕЛ-СОБСТВЕНИК ОТ ФИНАНСОВА И ЮРИД...

 
Добавено на: 2014.05.02 Регион: за цялата страна
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.

INVESTCONSULT GROUP-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирм...

 
Добавено на: 2014.04.23 Регион: за цялата страна
"КУПУВАМЕ" АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,

"КУПУВАМЕ" АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,

INVESTCONSULT GROUP-КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ФИНАНСОВИ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ОСИГУРЯВАМЕ ВИ НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИ...

 
Добавено на: 2014.04.19 Регион: Пловдив
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ФИНАНСОВИ/ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни за двете ст...

 
Добавено на: 2014.03.21 Регион: за цялата страна
АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и др. със задължения.

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и др. със задължения.

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Осигуряваме купувач на фирмата,освобождаваме ВИ от юридическа,финансова и солидарна отговорност за 1 час!!! Предлагаме на клиентите си сле...

 
Добавено на: 2014.01.21 Регион: за цялата страна
АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и др. със задължения.

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и др. със задължения.

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и др. със задължения.Осигуряваме купувач на фирмата,освобождаваме ВИ от юридическа,финансова и солидарна отговорност за 1 час!!! Предлагаме на клиентите...

 
Добавено на: 2014.01.18 Регион: за цялата страна
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЧЕТОВОДНО СЪДЕЙСТВИЕ-"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЧЕТОВОДНО СЪДЕЙСТВИЕ-"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Правна Кантора "КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ" АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ!!! Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридичес...

 
Добавено на: 2014.01.04 Регион: за цялата страна
ИЗКУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ИЗКУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НИЕ SEVAR VIRTUAL OFFICE КУПУВАМЕ ЕТ, ЕАД, АД, ООД, ЕООД със задължения,пред фалит и несъстоятелност,от всички райони на страната. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения. Какво предлагаме на св...

 
Добавено на: 2013.11.25 Регион: София
РЕГИСТРАЦИЯ на ФИРМА за 1 ден

РЕГИСТРАЦИЯ на ФИРМА за 1 ден

РЕГИСТРАЦИЯ на ФИРМА за 1 ден на ЕООД-ООД-, ДДС-РЕГИСТРАЦИЯ -без да ЧАКАТЕ на опашка в Търговския Регистър- -КОМПЛЕКСНА УСЛУГА-заедно с БУЛСТАТ,Нои,ДДС,Данъчна регистрация!!!- изгодно ЗАЛИЧАВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ на Фир...

 
Добавено на: 2013.11.25 Регион: София
РЕГИСТРАЦИЯ на ФИРМА за 1 ден на ЕООД-ООД-100лв, ЕТ-50лв; ДДС-РЕГИСТРАЦИЯ  -без да ЧАКАТЕ на опашка в Търговския Регистър-  -КОМПЛЕКСНА УСЛУГА-заедно с БУЛСТАТ, Нои, ДДС, Данъчна регистрация!!!-   изгодно ЗАЛИЧАВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ на Фирми и ЕТ! Извършваме

РЕГИСТРАЦИЯ на ФИРМА за 1 ден на ЕООД-ООД-100лв, ЕТ-50лв; ДДС-РЕГИСТРАЦИЯ -без да ЧАКАТЕ на опашка в Търговския Регистър- -КОМПЛЕКСНА УСЛУГА-заедно

РЕГИСТРАЦИЯ на ФИРМА за 1 ден на ЕООД-ООД-100лв, ЕТ-50лв; ДДС-РЕГИСТРАЦИЯ -без да ЧАКАТЕ на опашка в Търговския Регистър- -КОМПЛЕКСНА УСЛУГА-заедно с БУЛСТАТ, Нои, ДДС, Данъчна регистрация!!!- изгодно ЗАЛИЧАВАНЕ И ЛИКВИДА...

 
Добавено на: 2013.11.06 Регион: Варна